2025-090 Sudopera-dve cevi visoka

Proizvođač: 
Armal